js288.com
关照通告 官方金沙娱乐赌场网站
金沙7727赌城网站
金沙7727赌城网站 关照通告
当前位置:首页  关照通告
关于召开全院大会的关照
公布人:王庆瑞  公布工夫:2018-09-02   阅读次数:10


学院定于201895(周三)下昼1400时正在三楼讲演厅召开全院大会,请列位先生定时列入。

 

 

 

 

 

 

              哈工大土木工程学院办公室

                       二〇一八年玄月二日


js333.com
官方金沙娱乐赌场网站